'What you see is what you get'

Melita van der Mersch, Mieke de Die & Caren Velink

OVER ONS

Velink & De Die is een advocatenkantoor dat zich uitsluitend richt op de gezondheidszorg. Als drie partners hebben wij ruime kennis en ervaring op het terrein van het gezondheidsrecht. Met onze specifieke expertise en kleinschaligheid bieden wij een uniek aanbod tegen een scherp tarief.

Voor wie?

Wij richten ons vooral op zorgaanbieders in alle sectoren van de zorg. Of u nu een reeds lang bestaand ziekenhuis bent, een MSB, een ggz-instelling, instelling voor verpleging en verzorging, huisarts, of andere vrijgevestigde beroepsbeoefenaar, langdurige zorg verleent of ondernemer wilt worden in de zorg: u bent welkom voor advies of bijstand in een procedure.

Onze expertise

 • contracten tussen medisch specialisten en MSB's en ziekenhuizen
 • maatschapscontracten en maatschapsgeschillen
 • overige samenwerkingsovereenkomsten tussen zorgaanbieders
 • toezicht en governance
 • tarieven en prestaties
 • financiering
 • zorgverzekeringsrecht en materiële controles
 • contracten met zorgverzekeraars
 • medische tuchtzaken
 • disfunctioneren van medisch specialisten
 • maatregelen van de inspectie
 • kwaliteit en veiligheid in de zorg
 • procedures bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg, tuchtcollege, civiel- of bestuursrechtelijke geschillen

Caren Velink

Caren Velink (1973) is in 1999 afgestudeerd en heeft zich van meet af aan gericht op het gezondheidsrecht. Caren startte haar loopbaan in 2001 binnen de sectie gezondheidszorg bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, eerst als juridisch medewerker en een klein jaar later als advocaat.

Om haar horizon te verbreden en volledige vrijheid te ervaren, is Caren in 2008 gaan ondernemen. Als zelfstandig interimjurist heeft zij verschillende opdrachten gedaan waarbij haar ervaring met het gezondheidsrecht goed van pas kwam. Door de verscheidenheid aan opdrachtgevers heeft zij goed inzicht gekregen in de verschillende posities en belangen binnen de zorgsector.
In 2011 startte zij samen met Mieke de Die Velink & De Die advocaten. Een eigen kantoor en het enthousiasme voor het soort zaken in de zorg vormen voor Caren de perfecte combinatie.

Caren is een betrokken advocaat die grondig te werk gaat en passie heeft voor haar vak. Zij doet wat zij het liefste doet en waar ze goed in is: zaken analyseren en doorgronden, puzzelen met het recht, van een bord spaghetti een ordelijk geheel maken en uiteindelijk een goede oplossing bereiken.

Caren publiceert regelmatig op haar vakgebied en is spreker op symposia en congressen. Zij is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en heeft zitting in de bezwaarschriftenadviescommissie van het College sanering zorginstellingen. Ook is zij redactielid van GZR updates.

Meer achtergrondinformatie?
Contact?
Mail: velink@velinkdedie.nl
LinkedIn Caren Velink


'De creatiefste oplossingen
verzin ik op mijn racefiets'

Mieke de Die

Mieke de Die

Mieke de Die (1961) is sinds 2000 advocaat. Haar deskundigheid strekt zich uit over de volle breedte van het recht in de gezond-
heidszorg: van tuchtrecht en toezicht tot contracten en onderzoeken naar disfunctioneren.

Gezondheidszorg en recht vormen de rode draad in haar loopbaan. Zij stond met haar 'voeten in de modder' in het ziekenhuis en de GGZ. De periode bij de Raad voor de Volksgezondheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaf haar goed inzicht in het functioneren van het zorgstelsel. In haar praktijk als advocaat heeft zij daarvan profijt: zij kan als geen ander de praktijk van de zorg en de theorie van het recht met elkaar verbinden.

Mieke vindt een oplossing pas goed als deze niet alleen juridisch deugt, maar ook past in de concrete situatie. In haar aanpak neemt zij steeds het gewenste resultaat als uitgangspunt en werkt toe naar het bereiken daarvan. Uiteraard gaat daar een goede juridische analyse aan vooraf en als blijkt dat de haalbaarheid van een zaak anders is dan gehoopt, krijgt u daarover een eerlijk standpunt.

Na 10 jaar verbonden te zijn geweest aan een groot kantoor heeft zij in 2011, samen met Caren Velink, een eigen kantoor opgericht dat zich richt op zorgaanbieders. Naast haar praktijk publiceert Mieke regelmatig op haar vakgebied en treedt zij op als spreker op studiedagen en symposia voor professionals.

Mieke is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Ook vervult zij een aantal nevenfuncties, waaronder: lidmaatschap Gezondheidsraad (Beraadsgroep Gezondheidsethiek en gezondheidsrecht), bestuurslid Vereniging voor Gezondheidsrecht, Redactielid Beroepenwetgeving gezondheidszorg, redactielid van GZR Updates, voorzitter Stichting Kwaliteit in Beeld.

Meer achtergrondinformatie?
Contact?
Mail: dedie@velinkdedie.nl
LinkedIn Mieke de Die

'Buiten de gebaande paden heb je het mooiste uitzicht'

Melita van der Mersch

Melita van der Mersch

Melita van der Mersch (1975) is al tijdens haar studie rechten in Leiden enthousiast geraakt voor het gezondheidsrecht. Sinds 2000 voert zij als advocaat een gespecialiseerde gezondheidsrechtelijke praktijk. Voor de overstap naar Velink & de Die was zij partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en verantwoordelijk voor de zorgpraktijk. Melita heeft brede gezondheidsrechtelijke ervaring, onder meer op het terrein van het tuchtrecht, toezicht en handhaving en zorgverzekeringen.

Bijzondere interesse heeft Melita voor het farmaceutisch recht. Zij helpt u graag met juridische vraagstukken rondom de verhandeling, vergoeding, financiering en terhandstelling van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Melita is praktisch ingesteld. Zij heeft snel door welke belangen er spelen en waar er ruimte is voor het vinden van een oplossing. Daarbij kijkt zij breder dan alleen de juridische context.

Melita publiceert regelmatig en is een veelgevraagd spreker en docent. Zij geeft gastcolleges aan de VU en de UvA en is docent bij de specialisatieopleiding gezondheidsrecht van Grotius. Melita is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Zij is mede-oprichter, oud-bestuurslid en lid van de Vereniging Farma en Recht.

Meer achtergrondinformatie?
Contact?
Mail: vandermersch@velinkdedie.nl
LinkedIn Melita van der Mersch

PUBLICATIES voor de praktijk

Het lot van de geneeskundige behandel-overeenkomst
In: Medisch Contact, nr. 00 - 11 september 2014,
p. 20 - 22

Waarmee rekening te houden bij het uitbrengen van medisch advies en deskundigenrapport?
In: GZR_2014_0406

Analyse schept klaarheid, Ingrijpen bij disfunctioneren
In: Zorgvisie Magazine 7 juli 2013, p. 42 - 44

Let op bij zaak tegen collega, Onderzoek naar disfunctioneren leidt regelmatig tot debacle
In: Medisch Contact nr. 6 - 10 februari 2012,
p. 323 - 325

Check up van het maatschapscontract
In: Medisch Contact, nr. 46 18 november 2011,
p. 2857 - 2849

Handreiking AI in de zorg

Voor een volledig overzicht van publicaties kunt u de LinkedIn-profielen raadplegen:
LinkedIn Mieke de Die
LinkedIn Caren Velink
LinkedIn Melita van der Mersch

​TARIEVEN

Ons uurtarief ligt tussen € 285 en € 335 exclusief BTW.
Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot andere afspraken. Kosten die wij voor cliënten maken, zoals het voorschieten van griffiekosten, reiskosten e.d. worden doorberekend.

ORGANISATIE

De opdracht wordt aangegaan met Velink & De Die advocaten. Velink & De Die advocaten is een besloten vennootschap met drie aandeelhouders: Praktijk Velink B.V., A.C. de Die Beheer B.V. en Van der Mersch Holding B.V. en is een samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de advocatuur. De besloten vennootschap contracteert en de advocaten treden naar buiten op onder de handelsnaam Velink & De Die advocaten. De advocaten zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid en de aansprakelijkheid is beperkt.

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring kunt u hier downloaden.

RECHTSGEBIEDEN

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

- mr. A.C. de Die staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Gezondheidsrecht en het subrechtsgebied medisch tuchtrecht;
- mr. M.F. van der Mersch staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Gezondheidsrecht
- mr. C. Velink staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Gezondheidsrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

​ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van Velink & De Die advocaten kunt u hier downloaden.

Algemene Voorwaarden

Kantoorklachten-
regeling en Geschillencommissie Advocatuur

Klachten- regeling Advocatuur

Velink & De Die advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Op iedere opdracht is de kantoorklachtenregeling van Velink & De Die advocaten van toepassing.
De kantoorklachtenregeling kunt u hier downloaden. Klachten die middels de kantoorklachtenregeling niet opgelost worden, kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Kantoorklachtenregeling

​BEZOEKADRES

Herengracht 104B

1015 BS Amsterdam

Telefoon: 020 4207874
E-mail: info@velinkdedie.nl

POSTADRES

Velink & De Die advocaten
Postbus 17390
1001 JJ Amsterdam

ROUTE

Komt u met de trein naar het Centraal Station dan kunt u te voet. Het is ongeveer 10 minuten lopen. Neemt u de tram, kies dan tram 2, 12, of 17 en stap uit bij halte Nieuwezijds Kolk. Vanaf de tramhalte is het 5 minuten lopen.

Komt u met de auto dan kunt u parkeren in parkeergarage Q-park Nieuwendijk aan de Nieuwezijds Kolk 18. Vanaf de P-garage is het 5 minuten lopen.

Routebeschrijving Google Maps